...​za čisto okolje...

Flota

Naš vozni park sestavlja 41 vlečnih vozil s povprečno starostjo manj kot 2 leti, opremljenih z motorji Euro6, in 50 polpriklopnikov z mobilnimi in velikimi smetnjaki.

Več o tem

Več kot  5,000,000  prevoženih km na leto

tedensko 70  ​mednarodnih prevozov

200 000 ton RDF in SRF na leto

30 mednarodnih partnerjev

Več kot 830 EWC kod, zajetih v dovoljenjih za pošiljanje odpadkov po vsej Evropski uniji.