​...​za čisto okolje...

​Flota

​Naš vozni park sestavlja 41 vlečnih vozil s povprečno starostjo manj kot 2 leti, opremljenih z motorji Euro6, in 50 polpriklopnikov z mobilnimi in velikimi smetnjaki.

​VEČ O TEM

​​Več kot 5,000,000 prevoženih km na leto

tedensko 70 mednarodnih prevozov

200 000 ton RDF in SRF na leto

​ ​30 ​mednarodnih partnerjev

​​Več kot 830 EWC kod, zajetih v dovoljenjih za pošiljanje odpadkov po vsej Evropski uniji.

​ Public Interest Disclosure

​ Regulation of public interest disclosure ​ Public interest disclosure form